Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap


Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap, Tønsberg, Norway, Wall painting; Acrylic paint, 4 x 2,5m x 19m, 2004