Articles


Stedløse landksap. Om Harald Fenns malerier av Arne Rød (Norwegian)

Harald Fenn - maleriets reminisenser av Line Ulekleiv, kunsthistoriker (Norwegian)

Lommer av melankoli av Trond Borgen, kunsthistoriker (Norwegian)