About


Harald Fenn er utdannet ved Statens Håndverks og Kunstindustriskole og Statens Kunstakademi. Han arbeider som maler og grafiker.

 

Kontraster i Harald Fenns bilder

I sine verk prøver Harald Fenn å romme en diskusjon av maleriets forhold til naturen og landskapet kontra kulturen og det bearbeidede. Han prøver å skape verk hvor den tradisjonelle naturfremstillingen står i kontrast til et analytisk kulturfilter. To billedplan med forskjellig og gjerne motstridende innhold eller kunstnerisk holdning blir satt opp mot hverandre. En kamp mellom popkunst, romantisk landskapsmaleri og abstrakt ekspresjonisme, kjempes i billedflaten motivmessig og teknisk. Dette resulterer i et "urent" maleri, hvor abstraksjon og figurasjon, flate og form, settes opp mot hverandre i et brudd med maleriets konvensjoner. Gjennom alle Fenns genreblandinger er naturen alltid til stede og hans brudd med maleriets konvensjoner blir derfor en undersøkelse av hvordan ulike maleritradisjoner fungerer, og hvordan de i vår tid kan benyttes til å formidle det tradisjonsbundne maleriet på en fornyet måte. 

 

Harald Fenn - Utstillinger og Samlinger

Harald Fenn har i løpet av de siste årene stilt ut på gallerier og museer i Oslo, Stavanger, Trondheim og Bergen. Han er kjøpt inn av Museet for samtidskunst, Astrup Fearnley samlingen, Sørlandets kunstmuseum, Statoil, KLP, Hydro, Nordea i tillegg til en rekke private samlinger.

 

Hentet fra Kunstverket.